Projektledelse: Valgmodul, Diplom i Ledelse uddannelse

Breum, S. (Underviser), Beck, A. T. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

• Teorier, begreber og metoder om projektledelse og kunne reflektere over anvendt praksis hermed.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

• Anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår
• Formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

• Varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v.
• Udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse

Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogiske oplæg, studerende forløbende inviteres til at bidrage med eksempler fra deres egen praksis
Refleksionsøvelser som hjælper studerende at se sammenhænge mellem teori og praksis, anvender teorier i praksis.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Se studieaktivitetsmodellen i undervisningen
Periode2017 → …

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • projektledelse