PULSEN (Tidsskrift)

Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerReviewer/redaktør af tidsskrift

Beskrivelse

PULSEN er et tidsskrift med bidrag fra studerende og ansatte på Teknologi & Business’ 24 uddannelser. Alle fra Teknologi & Business inviteres derfor til at bidrage med artikler til tidsskriftet, men redaktionen forholder sig ret til at afvise eller publicere de indsendte artikler. PULSEN præsenterer nogle af de problemstillinger, emner og erfaringer som de studerende og ansatte er optaget af og har arbejdet med i deres studie og arbejde. Artiklerne kan derfor have et bredt sigte og kan være skrevet med henblik på at give en mere generel redegørelse, eller der kan være tale om en mere detaljeret gennemgang af et delaspekt af et projekt. Det kan også være et spørgsmål om, at man har fundet en afledt problemstilling så interessant, at den måtte undersøges nærmere. Artiklerne er således udtryk for, hvad de studerende og ansatte har fundet relevant og interessant at formidle til en bredere målgruppe baseret på deres erfaringer i studie og arbejde.
Periode2010
Type af tidsskriftAndet