Quiz med smartphone og tablets

  • Per Carøe (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmålenene fremgår af modulbeskrivelsen for modul 10 sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Forsøg med Quiz i undervisningen:
Følgende Software er anvendt:
Socreative Teacher og Socreative Student. Begge findes som APP til både Iphone, Ipad og android tablets og smartphones. Softwaren er gratis.
Jeg har valgt at teste anvendelse af Quiz i min forelæsninger i Sygdomslære og i Sygepleje.
Undervisningen i Sygdomslære i området kranietraumer, blev suppleret med en quiz i den sidste del af den 3. undervisningslektion. Ligeledes blev undervisningen i Sygepleje i området Hjertestop suppleret med en quiz som blev afviklet i slutningen af den 3. lektion.
Spørgsmålene var på forhånd lavet i Socreative Teacher.
Der var udarbejdet 10 spørgsmål i hver quiz. Alle spørgsmålene var multiplichoice spørgsmål, med direkte feedback på svaret. Spørgsmålene relaterede sig alle til det faglige indhold i undervisningen.
Der var ikke problemer for de studerende med at tilgå quiz. De blev tilgået enten via smartphone, tablet eller pc. De ganske få studerende som ikke havde smarphone eller lignede, samarbejdede med en medstuderende. 95 % af de tilstedeværende studerende deltog.
Efter afslutning af quiz genererer systemet en rapport som sendes med mail underviseren.
Rapporten er en statistik over rigtige og forkerte svar på de enkelte spørgsmål og dermed en indikator for om de studerende har forstået undervisningen.
Det sidste spørgsmål i den sidste afviklede quiz omhandlede motivation. De studerende blev spurgt om de finder det motiverende med denne aktivitet (quiz) i undervisningen. 68 svarede ja og en enkelt svarede nej.
Den efterfølgende mundlige evaluering nuancerede dette svar og konklusionen er at de studerende finder det fagligt udviklende og en god afveksling i den daglige undervisning.
Jeg kan anbefale at anvende værktøjet Socreative i undervisningen.
Per Carøe
December 2012

Periode2012 → …