Rådgivningsgruppen om guidelines for Ministeriet for Børn og Undervisnings forsøgs- og udviklings-midler (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMinisteriel beskikkelse

Beskrivelse

Rådgivningsgruppen om guidelines for Ministeriet for Børn og Undervisnings forsøgs- og udviklingsmidler er sammensat af repræsentanter fra danske forsknings-og evalueringsinstitutioner samt professionshøjskoler. De otte medlemmer i rådgivningsgruppen er personligt udpeget af børne- og under-visningsministeren.

Rådgivningsgruppens hovedkonklusion er, at det både er muligt og ønskeligt at udvikle en systematisk strategi for arbejdet med forsøgs- og udviklingsmidler, som vil kunne bidrage til at skabe mere sammenhængende indsatser for børn og unge.

Rådgivningsgruppen anbefaler, at de nationale forsøgs- og udviklingsprojekter tager afsæt i eksisterende viden på børne- og undervisningsområdet og har en række konkrete forslag til, hvordan inddragelse af såvel praktikere som forskere kan organiseres, samt hvordan arbejdet med vidensspredning kan gribes an og udvikles.


Rådgivningsgruppen om guidelines for Ministeriet for Børn og Undervisnings forsøgs- og udviklings-midler

Udvalgets/rådets tilhørsforhold: Uddannelsesministeriet
Periode2012 → …
Sted for afholdelseRådgivningsgruppen om guidelines for Ministeriet for Børn og Undervisnings forsøgs- og udviklings-midler