Rapport vedr. evaluering af forsøg med læreruddannelsen

Carsten Bendixen (Projektleder), Madsen, L. (Projektleder)

  Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Rapporten præsenterer resultatet af en fokuseret evaluering af forsøg med læreruddannelsen i henhold til Undervisningsministeriets syv udmeldte principper.
  Evalueringen er gennemført i februar-marts 2010 og indeholder:
  a) Følgegruppens generelle forsøg med naturfag (øget rekruttering og opretholdelse
  af faglige miljøer i læreruddannelsen sam bedre linjefagsdækning i folkeskolen)
  b) Forsøg med fysik/kemi og natur/teknik (bedre linjefagsdækning i folkeskolen)
  c) Engelsk som 1. linjefag (udvikling af læreruddannelsen og bedre linjefagsdækning i folkeskolen)
  d) Historie og idræt som 36 ECTS point linjefag (bedre linjefagsdækning i folkeskolen)
  Mål for aftagers udbytte: Vurdering af forsøg med læreruddannelsen i forhold til Undevisningsministeriets syv udmeldte pirncipper
  Metodik og arbejdsform: Dataindsamlingen er dels foregået gennem telefoninterview med studerende, dels gennem fokusgruppeinterview med ledelsesrepræsentanter, undervisere og studievejledere på de involverede uddannelsessteder.
  7 læreruddannelsessteder har været involveret i evalueringen. Uddannelsesstederne er blevet udvalgt ud fra følgende kriterier:
   Hvor der foregår forsøg med læreruddannelsen
   Geografisk spredning, herunder spredning mellem land og by
   Spredning mellem store og små uddannelsessteder
  Der er gennemført 92 telefoninterview med studerende fra 7 læreruddannelsessteder. Interviewene er gennemført med såvel lukkede som åbne spørgekategorier og er blevet indsamlet og databehandlet med SurveyXact i perioden februar – marts 2010.
  Evalueringen forholder sig til forsøgenes formål og tager udgangspunkt i det indsamlede kvalitative og kvantitative datamateriale. Hvert forsøg er behandlet særskilt og afsluttes med evalueringsgruppens vurderinger og eventuelle anbefalinger
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Der er tale om et pilotprojekt, som skal give opdragsgiver et indtryk af, hvordan de udmeldte principper for forsøg med læreruddannelsen er blevet implementeret. Der er blevet udvalgt 7 læreruddannelsessteder, hvor man har gennemført og gjort erfaringer med ét eller flere forsøg med linjefag.


  Periode1 aug. 2009 → …
  Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • læreruddannelsen
  • Forsøg med læreruddannelsen