Retstolkekursus: Kursus for eksaminerede Tegnsprogstolke

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Det er et mål, at den enkelte deltager tilegner sig viden om det at fungere som tolk ved politiafhøringer og i retten.
  Et andet mål er, at deltageren udvikler kompetencer i at reflektere fagligt og kritisk over egen og andres praksis i et teoretisk og professionsrettet perspektiv.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem oplæg, fremlæggelser, diskussion, praktiske øvelser samt analyse og refleksion over praksis.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Da målgruppen er praktikere, har vi i undervisnings- og arbejdsformerne vægtet inddragelse af kursisternes praksiserfaring i diskussion og refleksion over den præsenterede teori.
  Periode2017 → …

  Emneord

  • tegnsprog
  • register
  • Sprogbrug
  • interaktion