Revision af to af UCSJ's internationale kursustilbud

Austring, B. D. (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerAndet

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Revision af UCSJ's internationale kurser "Aesthetics and Learning in Early Childhood Education" og "Children at Risk", udbudt af Pædagoguddannelsen i Roskilde
  Mål for aftagers udbytte: Tilpasning af ALECE og CaR til den nye pædagoguddannelse (2014)
  Metodik og arbejdsform: Hvert kursus deles op i tre delmoduler med hver sin overskrift og afsluttende prøve. Kompetence-, viden- og færdighedsmål tilpasses den nye pædagoguddannelses specialiseringer og valgfrie kompetenceområder, således at der både er progression i de enkelte delmoduler og i kurserne som helhed.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Begrundelsen er dels opdatering og forbedring af disse internationalt populære kurser, dels ønsket om at styrke internationaliseringen af pædagoguddannelsen, så også danske studerende i højere grad bruger kurserne. Endelig øger revisionen mulighederne for tværprofessionelt samarbejde, idet kurserne nu tydeligere (også) henvender sig til både Lærer- og Socialrådgiveruddannelsen i Danmark og de tilsvarende uddannelser i andre europæiske lande.
  Periode6 feb. 201218 apr. 2014
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • interkulturelle forhold
  • socialpædagogik