Rummets pædagogik og pædagogikkens rum

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: 1. at skærpe blikket/sansen for at opfange og reflektere over rummets indvirkning på os mennesker

  2. Særligt at skærpe og tydeliggøre hvordan og med hvilke midler det netop er muligt at medtænke rummet som aktiv medvirkende og skaber af den pædagogik man ønsker i en daginstitution.

  3. I sidste ende at give forudsætning for at kunne arbejde med det fysiske rums indvirkning på pædagogens arbejde med pædagogisk udviklingsarbejde (læreplaner)

  Undervisnings- og arbejdsformer: Foredrag med aktiv deltagelse fra tilhørerne i perioder.
  De skulle indgå i dialog om deres oplevelse af rummets betydning i deres bardoms institutioner.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
  Periode2010 → …