Rusmidler & Afhængighed

 • Kappel, N. (Underviser)
 • Nina Brünés (Underviser)
 • Henrik Rindom (Underviser)
 • Henrik Borggren (Underviser)
 • Bjarne Elholm (Underviser)
 • Connie Mørck (Underviser)
 • Marie Eliasen (Underviser)
 • Helle Bernsteen Høyer (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende:
  Kan gøre rede for begrebet afhængighed som fysiologisk, sociologisk og psykologisk fænomen,
  Kan gøre rede for helbredsmæssige og relationelle konsekvenser relateret til rusmiddelafhængighed,
  Kan gøre rede for sammenhængen mellem rusmiddelafhængighed og forskellige behandlingsformer,
  Kan gøre rede for principper i begrebet skadesreduktion,
  Kan gøre rede for lovgivningen om og forholdsregler i forbindelse med rusmiddelafhængighed blandt sundhedsprofessionelle,
  Kan reflektere over muligheder og barrierer indenfor sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed i relation til mennesket med rusmiddelafhængighed.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning, Klinikbesøg, Workshop
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Det tilstræbes at engagere de studerende dels i holdundervisningen, dels i forbindelse med klyngeundervisning. Valgfaget afslutets med en workshop hvor studerende præsenterer deres problemstilling samt empiriske eksempler fra deres kliniske besøg
  Periode2012 → …