Søgning og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
At deltagerne:
• Tilegner sig viden om de enkelte databasers specifikke indhold, kompleksitet og anvendelse
• Tilegner sig viden om referencehåndteringsprogrammet Refworks indhold, kompleksitet og anvendelse
• Tilegner sig viden om brug af Critically Appraised Topic (CAT)
• Tilegner sig viden om kritisk læsning af forskningsbaseret litteratur

Færdigheder
At deltagerne:
• Kan systematisk opsøge og kritisk vurdere nyeste forskningsbaseret viden på et kvalificeret grundlag til udvikling af egen undervisningspraksis
• Kan anvende referencehåndteringsværktøjet Refworks

Kompetencer
At deltagerne:
• Tilegner sig generelle kompetencer til kvalificeret at kunne vurdere den bachelorstuderendes læringsresultater indenfor informationskompetencer, som det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningerne.
• Tilegner sig generelle kompetencer til at kunne benytte databaser med det formål at kvalificere undervisningen gennem kritisk vurdering og inddragelse af nyeste viden inden for eget undervisningsområde

Undervisnings- og arbejdsformer: • Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte deltagers valgte problemstilling knyttet til eget undervisningsområde og vil være en blanding af oplæg, diskussion, refleksion og øvelser med selvstændig søgning samt kritisk læsning af den fremskaffede litteratur med brug af opdaterede redskaber.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2015 → …