Samarbejde med socialt udsatte og misbrugere: Valgfag

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: •At kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om temaet samarbejde med socialt udsatte og misbrugere.
•At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling i forhold til samarbejde med socialt udsatte og misbrugere.
•At diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed i samarbejdet med socialt udsatte og misbrugere.
•At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem klinisk og teoretisk undervisning. Den teoretiske undervisning vil være med afsæt i oplæg, refleksion og dialog.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Vekselvirkning for at fremme de studerendes refleksion og dermed give mulighed for læring
Periode2012 → …

Emneord

  • hjemløse
  • misbrugere
  • udsatte
  • stofmisbrug
  • stigmatisering
  • alkoholmisbrug