Samling, bearbejdning og udvikling af viden til Grøn Omstillingsfonds læringsindsats om ressourceeffektivitet og grøn forretningsudvikling

Nielsen, T. M. (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektsparring

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Opgaven er et stykke vidensindsamling og læringsmateriale til Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen. Opgaven er løst i et partnerskab mellem Alexandra Instituttet (som ansvarshavende opgaveløser), Orbicon og VIA. VIA's del har været flere elementer - dog ikke selve dataindsamlingen og analysen. Elementerne har været:
  - input til litteratur vedr. bæredygtig og grøn omstilling i virksomheder
  - udvikling og levering af læringscase model (bestående af virksomhedscase samt tilhørende undervisningsguide med tre didaktiske niveauer)
  - bearbejdning og anbefalinger i forbindelse med valg af case virksomhed
  - udvikling og levering af en konkret virksomhedscase med undervisningsguide
  Mål for aftagers udbytte: Grøn Omstillingsfond har ønsket at få informationer om de virksomheder og de grønne omstillingsprojekter, de har støttet. Derudover har de ønsket at disse informationer kan give anledning til ny viden - altså at der kan sættes læringsaktiviteter i gang på basis af den viden, der bliver samlet.
  Metodik og arbejdsform: Arbejdet med læringscasemodellen er baseret på Harvard Business Publishing's case metoder. Litteratur og materiale herfra har dannet grundlag for selve modellen. I relation til det faktiske caseindhold er den baseret dels på kvantitativ og dels på kvalitativ data. Selve casen er udarbejdet efter besøg i virksomheden og i dialog med denne.
  Arbejdsformen har været i projektsamarbejde.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Har været givet af opgavestilleren og af den opgaveansvarlige institution.
  Selve læringscasearbejdet er udviklet på basis af erfaring med case undervisningsmetoden samt kursus ved Harvard Business Publishing.
  Periode5 maj 201419 dec. 2014
  Arbejd forErhvervsstyrelsen, Danmark
  Grad af anerkendelseNational