SAMMENHÆNG I UDDANNELSE

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerSeminar

Beskrivelse

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis (UPP) inviterer til temaeftermiddag med oplæg og drøftelser om sammenhænge i en professionsuddannelseskontekst, hvor vi på forskellig vis adresserer spørgsmål som: Hvordan man kan forstå sammenhænge i en uddannelseskontekst? Hvordan skabes sammenhænge mellem uddannelse og profession? Mellem campus- og praksisarenaen? Hvilke sammenhænge er der mellem teori og praksis? Hvordan de studerende oplever sammenhæng? Hvilken betydning har oplevelsen af sammenhæng for de studerendes tilknytning til uddannelserne?

PROGRAM
Sammenhæng i en uddannelseskontekst v. docent Thomas Iskov, Program for uddannelseskvalitet. Oplægget tager afsæt i den såkaldte kohærensforskning og søger svar på, hvordan vi kan forstå sammenhæng i en uddannelseskontekst. Der anlægges forskellige vinkler på det centrale spørgsmål om, hvordan uddannelserne kan bidrage til, at de studerende oplever dem som sammenhængende og meningsfulde.

Sammenhænge og forbindelser mellem teori og praksis v. docent Brian Benjamin Hansen, Program for praksisstudier.Vi har i professionskontekster ofte fokus på, at teorier ikke må blive for abstrakte og løsrevne fra praksis. Vi ønsker sammenhæng. Måske er en af vejene til sammenhæng et større fokus på, hvad teori og begreber faktisk kan i forhold til udvikling af faglig praksis, viden og læring? I oplægget introduceres til uddannelsesforsker Ray Lands ide om tærskelbegreber (”threshold concepts”) i uddannelse.

Sammenhæng eller ej - om møder mellem unges uddannelsesvalg, ambitioner og uddannelsespraksis
v. konstitueret forskningschef Vibeke Røn Noer, Program for praksisstudierOplægget giver et bud på hvad der driver de unge i deres uddannelsesvalg og hvordan de oplever deres første møde med uddannelsen. På denne baggrund og med sygeplejerskeuddannelsen som case rejses spørgsmålet om, hvordan vi i professionsuddannelserne bedst muligt møder de studerende og hjælper med at skabe sammenhæng mellem deres ambitioner og kommende professionelle praksis.

De studerendes oplevelse af sammenhæng og tilknytning til uddannelserne v. forskningsleder Johanne Grøndahl Glavind og forskningsassistent Ditte Graversgaard Hansen, Program for uddannelseskvalitet. Høje frafaldstal og for mange dimittender, der fravælger et job inden for deres profession, er en udfordring for flere professionsuddannelser. I dette oplæg sætter vi fokus på, hvordan vi som uddannelsesinstitution kan forstå og arbejde med de studerendes tilknytning til uddannelse på måder, som ikke bare fastholder de studerende på uddannelsen, men også øger deres lyst og dedikation til at arbejde i professionen efter endt uddannelse.
Periode14 jun. 2023
BegivenhedstypeSeminar
PlaceringAarhus, DanmarkVis på kort
Grad af anerkendelseNational