Sammenlægning af diabetesambulatorierne på Sygehus Lillebælt

  • Lone Oest (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektsparring

Beskrivelse

Opgavens indhold: Processuel sparring og afholdelse af temadage
Mål for aftagers udbytte: Formålet med en facilitering er udvikling af deltagernes kompetencer i forhold til skabelse af en fælles afdelingskultur samt at skabe rammer for drøftelse af fremtidig praksis.
Metodik og arbejdsform: Processuel sparring med medarbejderrepræsentanter, AMR og ledelse før, under og efter afvikling af en kickoff-dag samt 2 temadage.
Afvikling af temadage med en vekselvirkning mellem følgende delelementer: Teoretiske oplæg, refleksion, drøftelser og specifik afprøvning af udviklingsværktøjer.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Det var væsentligt, at mål, form og indhold for forløbet aftaltes med den nye ledelse, og afdelingernes sikkerhedsgrupper samt medarbejderrepræsentanter blev inddraget i planlægningen for at opnå størst muligt ejerskab til forandringerne. Der blev opbygges et forløb, der indeholdt samarbejde mellem
ambulatoriet og Videncenter for Sundhedsfremme før, under og efter fusionen.
Periode15 apr. 201516 mar. 2016
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation