Skandinaviska forskargruppe. Nursing Education Scandinavian Countries (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlem af internationalt netværk

Beskrivelse

Det övergripande målet är att skapa ny kunskap och öka förståelsen om sjuksköterskeutbildningen och dess innehåll och struktur samt att beskriva och förklara framtida utmaningar inom högre utbildning i de skandinaviska länderna. En jämförande design mellan de nordiska länderna kommer att tillämpas. Genom denna forskning hoppas vi få en bättre insikt i:
* Sambandet mellan forskning och utbildning i sjuksköterskeutbildningen i Norden
* De största hindren vad gäller karriärmöjligheter inom de olika vårdutbildningarna i de olika högskolorna/
universiteten i Norden
* De främsta utmaningarna inom Norden för sjuksköterskeutbildningen idag
* Kursplaner med avseende på innehåll, inlärningsstrategier och utvärdering av lärandemål i
sjuksköterskeutbildningen
* Integrering av teoretiska studier, klinisk utbildning inom vårdorganisationer och behov av
forskningskompetens utgående från samhällets föränderliga behov samt utvecklingen av den
vetenskapliga kunskapen
* skapandet av nätverk lokalt, nationalt och internationalt för att förbättra vårdutbildningens kvalitet.

projektdeltager

Netværkets tilhørsforhold: Maj-Britt Råholm, professor, Vasa, Finland, projektledare
Periode1 jan. 2012 → …
Sted for afholdelseSkandinaviska forskargruppe. Nursing Education Scandinavian Countries

Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen
  • underviserrollen