Skoleledelse med data - 5 ECTS - Diplom i ledelse - del af A.P. Møller projekt: Videre med Professionelle Læringsfællesskaber

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
• At kunne anvende data og dokumentation til at skabe afsæt for ledelsesmæssige beslutningsprocesser og arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af skolens kerneydelser
Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
- At den studerende har opnået viden om og forståelse af:
• Data som empirisk viden og dokumentation i en bred, videnskabelig forståelse
Færdigheder
- At den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
•Vurdere forskellige datatyper i forhold til ledelse af skolens udvikling
•Analysere data, planlægge ledelsesindsatser affødt af data samt planlægge indsamling af relevant data som dokumentation for ledelsesindsatsen
Kompetence
- At den studerende kan:
• Arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af skolens kerneydelser ved hjælp af en data-informeret ledelsespraksis
Valgmodulet var en del af A.P. Møller Projektet: Videre med Professionelle Læringsfællesskaber i samarbejde afdelingen UCL, Pædagogik og Læring.
Skoleledere og ressourcepersoner er på konferencedage i projekttiden, før under og efter de enkelte studiedage og hver skole har tilknyttet en UCL konsulent i flg. kommuner: Vejle, Middelfart og Langeland.
På dette diplommodul deltager skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere og ledende pædagoger.
Arbejdsform: Med afsæt i læringsmålene i diplomstudiet og skolernes genstandsfelter, har deltagerne bl.a. arbejdet med at opnå data-litteracy vha teoretiske oplæg, refleksioner over praksis, bearbejdning og analyse af egne data fra skolen og en opgaveskrivning i form af en portfolio.
Periode5 feb. 201928 apr. 2019
Sted for afholdelseUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Det brede databegreb