Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi: Modul i PD i Logopædi

Trine Nobelius (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  •har grundlæggende viden om forhold, der har betydning for skriftsproglig udvikling i relation til børn og unge
  •har indsigt i forskellige former for og årsager til udvikling af skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
  •kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere grundlaget for en læringsdifferentieret indsats i forhold til elever med forskellige forudsætninger for skriftsproglig udvikling med særlig vægt på dysleksi
  •kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til skriftsproglige vanskeligheder i forhold til dysleksi, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, fremlæggelser, gruppe- og plenumdiskussioner, opgaver og refleksionsøvelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Aktiv deltagelse som led i læring
  Periode2014 → …