Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse: Modul i PD i Læsevejledning i grundskolen

 • Trine Nobelius (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  - har viden om skriftsprogsvanskeligheders fremtrædelsesformer
  - kan identificere og afdække skriftsprogsvanskeligheder, herunder tidlige tegn
  - kan anvende sin viden og sine færdigheder til kollegial vejledning om planlægning og gennemførelse af forebyggende og foregribende undervisning samt om intervention i forhold til skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, fremlæggelser, gruppe- og plenumdiskussioner, opgaver og refleksionsøvelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Aktiv deltagelse som led i læring
  Periode2014 → …