Snaplogarbejde i 2 praktik: Introduktion til forskningsbaserede metoder som empiriarbejde med studerendes læringsprocesser i 2 praktik

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Forskningsprojektet Samarbejde om børns trivsel optaget af at udforske børns liv på tværs af daginstitution og hjem, herunder pædagoger og forældres bestræbelser på samarbejde om børnenes trivsel og forebygge eventuel mistrivsel. Børnenes trivsel bliver således til et fælles anliggende blandt de voksne.
  De studerendes deltagelse i forskningsprojektet betyder, at de indsamler empiri til forskningsprojektet, og at vi sammen analyser og reflekterer over den empiri I har indsamlet i nogle forskningscirkler. Arbejdet med snap-logs kobler sig desuden direkte med kompetencemålet for 2. praktik om kommunikation og relationer.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Forskningscirkler med studerende, underviser og forsker
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fælles refleksionsrum, begyndende analytiske aspirationer
  Periode2017 → …