Social inklusion: - Slagelse

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
• kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber
• kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af inkluderende indsatser
• kan samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser
• har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
• har viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst
• har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
• kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
• kan ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik
• kan anvende metoder til vejledning og supervision til udvikling af inkluderende indsats

Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, arbejde med cases, gruppearbejde, forskellige øvelser, fremlæggelser
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Give de studerende viden og erfaringer med det teoretiske stof gennem oplæg og aktiviteter hvor de studerende er aktive.
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Børn og unge