Social Inklusion : Vejledning i Social inklusion

 • Hansen, A. M. (Underviser)
 • Jesper Stage Petersen (Underviser)
 • Kirsten Schiøtt Hansen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: De studerende:
  •har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i en samfundsmæssig kontekst
  •har viden om centrale teorier og begreber om normalitet og afvigelse
  •kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
  •kan inddrage de analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af en inkluderende indsats
  Undervisnings- og arbejdsformer: Face to face undervisning med fysisk fremmøde på faste mødetider. Det er indlagt studieaktiviteter, hvor man i netværksgrupper/studiegrupper mødes på planlagte dage for at arbejde med emner og tematikker. Disse fremlægges og videndeles på platformen Fronter samt i undervisningen. Grupperne undervises/vejledes på aftalte tidspunkter via videokonferencer, hvor gruppernes proces og produkter reflekteres sammen med underviser ud fra fælles tekst eller power point. Det forventes en aktiv indsats fra den studerende side til forberedelse i netværksgrupper/studiegrupper og deltagelse på holdet i undervisningen.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Forskningsrelateret undersøgelser af didaktiske designs for anvendelse af e-læringsmuligheder - Forskningsprojekt: Læring Uden Grænser
  Periode2015 → …

  Emneord

  • innovation og entreprenørskab
  • Social inklusion
  • web 2.0 virtuel læring
  • web konferencer