Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: De studerende skal have viden om:
- Introduktion til socialt arbejdes videngrundlag og forskellige videnformer
- Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer
- Empirisk viden om aktuelle sociale problemer
- Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller
- Introducerende viden om kommunikation og kontaktetablering
- Retlige principper og begreber herunder retssikkerhed

De studerende skal have færdigheder i at:
- Identificere og afgrænse et socialt problem
- Beskrive og analysere sociale problemer og deres årsager
- Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt arbejdes praksis
- Formidle sociale problemstillinger

De studerende skal have kompetencer til at:
- Reflektere over egen studiepraksis og læring
- Indgå i gruppearbejde

Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, småopgaver/spørgsmål og gruppearbejde
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At understøtte de studerens læring ift. både at formidle viden til de studerende, men også at lade komme på arbejde ift. selv at komme i gang med at bliver skarpe på det sociale arbejde, så småt at analysere og indgå i gruppearbejde
Periode2017 → …