Sociale problemer og socialt arbejdes praksis: Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden:
  • Introduktion til socialt arbejdes vidensgrundlag og forskellige vidensformer
  • Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer
  • Empirisk viden om aktuelle sociale problemer
  • Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller
  • Introducerende viden om kommunikation og kontaktetablering
  • Retlige principper og begreber herunder sikkerhed

  Færdigheder:
  • Identificere og afgrænse et socialt problem
  • Bekriver og analysere sociale problemer og deres årsager
  • Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt
  arbejdes praksis
  • Formidle sociale problemstillinger

  Kompetencer:
  • Reflektere over egen studiepraksis og læring
  • Indgå i gruppesamarbejde


  Undervisnings- og arbejdsformer: Foredrag, studiegruppearbejde, oplæg ved studerende.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Pædagogisk sigtes der mod en undervisning, der er tilrettelagt sådan, at den bevæger sig fra et overordnet teoretisk niveau mod et mere konkret praksisniveau. Der lægges vægt på, at de studerendes egne erfaringer og overvejelser inddrages i undervisningen med henblik på at styrke den studerendes faglige og personlige udvikling.

  Periode2017 → …

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Socialt arbejde og sociale forhold