Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: De studerende skal have viden om:
- Aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentiteter
- Den retlige regulering af samarbejdet mellem professioner og sektorer
- Socialrådgiverens opgaver, roller og funktioner og samspillet med andre professioner i
tværprofessionelle og –sektorielle sammenhænge
- Projektorganiserede indsatser

De studerende skal have færdigheder i:
- Arbejde helhedsorienteret med sociale problemer
- Planlægge og koordinere sociale indsatser
- Mødeledelse
- Tværprofessionel kommunikation og borgerinddragelse

Du studerende skal have kompetencer til:
- Koordinere og lede indsatser på tværs af professioner og sektorer i forskellige organisatoriske sammenhænge
- Samordning af mål og prioritering af indsatser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område
- Reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde

Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, minigruppearbejde/spørgsmål, gruppearbejde, den tværprofessionelle uge
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At give de studerende konkret viden ift, men også konkrete erfaringer med det tværprofessionelle samarbejde
Periode2017 → …