Socialt arbejdes organisering og praksis

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At give de studerende viden om:
- Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning af organisationer og deres virke
- Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for styring og udøvelse af socialt arbejde
- Sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris i socialfaglige indsatser
- Socialrådgiverens funktioner og roller i forskellige organisationer
- Magtforhold i socialt arbejde

De studerende skal have færdigheder i at:
- Analysere politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammers betydning for
socialrådgiverens funktion og rolle
- Analysere politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammers betydning for socialfaglige vurderinger og beslutninger
- Analysere rammernes betydning for borgerinddragelse samt samarbejde indenfor og mellem organisationer
- Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen

De studerende skal have kompetencer til at:
- Identificere og reflektere over etiske problemstillinger
- Reflektere over håndtering af modsætningsfyldte krav og forventninger fra ledelse, borgere og samarbejdsparter
- Reflektere over håndtering af krydspres og dilemmaer i rollen som myndighedsudøver
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning, små opgaver/spørgsmål og gruppearbejde
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At understøtte de studerens læring ift. både at formidle viden til de studerende, men også at lade dem komme på arbejde ift. selv at komme i gang med at analysere og reflektere
Periode2017 → …