Sommeruniversitet: Fysisk aktive og sunde børn

 • Vibe Ørum Rasmussen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Der vil blive arbejdet med forskningsmæssige begrundelser og anvisninger på, hvordan bevægelse i skolen kan skabe aktive, sunde og læringsparate børn.
  Bevægelse indgår som central del af folkeskolereformen med det formål at øge elevernes læringsparathed, motivation og generelle trivsel og sundhed. Dette stiller krav til lærernes og pædagogernes kompetence til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere forløb med fysisk aktivitet i skolen. Forløbet har som mål at kvalificere beslutningerne om hvorledes bevægelse skal implementeres på skolen, hvilke aktiviteter der kan indgå og hvem der skal varetage aktiviteterne.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, udvikling af egne værktøjer, afprøvning af undervisningsmateriale samt sparring og ideudveksling ml. deltagere.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der ønskes at give deltagerne et indblik i, hvordan og hvorfor fysisk aktivitet kan skabe sunde og læringsparate elever.
  Der ønskes at give eksempler på hvordan man kan bidrage til en aktiv skolekultur med bevægelse for at fremme sundhed og trivsel.
  Deltagerne skal gerne gennem forløbet få redskaber med sig som de umiddelbart efter kursets ophør kan omsætte og anvende i egen praksis.

  Periode2015 → …