Specialiering og det tværprofessionelle element Børn og Unge

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Modulets formål er at den studerende får mulighed for at fordybe sig i en selvvalgt målgruppe indenfor specifikke dele af professionsområdet og i de særlige teorier og metoder, der knytter sig til den valgte målgruppe. Endvidere, at den studerende opnår viden og kompetence i forhold til at kunne samarbejde og deltage i tværprofessionelle samarbejdsrelationer. Specialiseringen målretter sig endvidere mod 3. praktik på 6. semester
Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg ved underviser og studerende, gruppearbejde, selvstudier, dialogbaserede og refleksive dialoger, casestudier, projektarbejde, faglig vejledning.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2012 → …

Emneord

  • leg
  • opvækst
  • børn
  • pædagogisk arbejde
  • identitetsdannelse
  • unge