Specialisering i Dagtilbudspædagogik i 2014 uddannelsen 2.praktik : Samspillet mellem teori og praksis

  • Sys Bisgaard* (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.
Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.
Undervisnings- og arbejdsformer: Studiedage
Der er 10 studiedage undervejs i praktikken. Studiedagene består af undervisning, vejledning, individuelle opgaver og gruppebaserede opgaver. På studiedagene er der især fokus på den studerendes tilegnelse af kompetencemålet, herunder udvalgte aspekter ved videns- og færdighedsmål, for praktikperioden. Der arbejdes med de studerendes pædagogiske praksiserfaringer ift. arbejdet med forskellige undersøgelsesmetoder i praksis - suppleret med relevante teoretiske perspektiver. De studerendes dokumentation af praktikerfaringer indgår som et væsentligt aspekt i studiedagene. .
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: .
Periode2015 → …