Specialiseringsmodul til Røntgenassistent: Sundhedsskolen i Nuuk

 • Kim Martin Køhler (Underviser)
 • Joakim Anders Oldenskov (Underviser)
 • Lau Kent Jeppesen (Underviser)
 • Line Wedfall (Underviser)
 • Lene Gerberg (Underviser)
 • Rikke Lang Ingebrigtsen (Underviser)
 • Flemming Roland Therkildsen (Underviser)
 • Marianne Pilegaard Knudsen (Underviser)
 • Jacob Rørdam Holm-Jørgensen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Kursisten skal:
  Tilegne sig teoretisk og klinisk viden inden for centrale områder i den grundlæggende radiografi, som forudsætning for tilrettelæggelse og selvstændig udførelse af røntgenundersøgelser af thorax og skelet samt oversigtsundersøgelser af fordøjelseskanal og urinveje uden kontrast.

  Tilegne sig teoretisk og klinisk kendskab om anvendelsen af apparatur og procedurer ved almindeligt forekommende ultralydsundersøgelser som forudsætning for at kunne agere som lægens assistent i forbindelse med gennemførelsen heraf.

  Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper omkring udførelsen af almindeligt forekommende røntgen- og ultralydsundersøgelser.

  Tilegne sig faglige og personlige kompetencer, som forudsætning for selvstændig ledelse af det daglige undersøgelsesprogram, under distriktslægens ansvar.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Tavle, grupper, hands-on øvelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At afprøve teori i praksis, da formålet jf. læringsmålene er praksisfokuseret.
  Periode2015 → …