Specialpædagogik i samtiden: Lærerrotation, Ikast-Brande

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
•har grundlæggende viden om specialpædagogik i samtiden, herunder indsigt i såvel det formelle grundlag (lovgivning, konven-tioner etc.) som indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser
•har viden om individuel udviklingsmæssig diversitet og variation i relation til inklude-rende og ekskluderende processer
•har indsigt i og kan reflektere over profes-sionsetiske forhold i relation til det special-pædagogiske felt
•mestrer at indgå i samarbejde om en læ-ringsdifferentieret indsats, der fremmer in-klusion og som rummer overvejelser i for-hold til den enkelte og til netværket om-kring den enkelte.


Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, vejledning, bedømmelse.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk Diplomuddannelse
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • specialpædagogik