Sproglige vanskeligheder

Helle Hallenberg Hansen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  • kan planlægge, gennemføre og evaluere relevante logopædiske interventioner
  • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte, den enkeltes netværk, samt relevante samarbejdspartnere
  • har grundlæggende viden om lingvistik, sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling
  • har viden om sproglige vanskeligheder og deres udvikling, herunder fremtrædelsesformer, differentialdiagnoser, udbredelse, årsager, sværhedsgrader, prognoser og implikationer
  • har viden om relevant lovgivning, konventioner og klassifikation
  • kan indhente information, udrede, beskrive, analysere og vurdere sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats

  Undervisnings- og arbejdsformer: Faglige oplæg, gruppeaktiviteter, cases, øvelser og refleksion
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Kombinationen af forskellige undervisnings- og arbejdsformer giver mulighed for at koble teori og praksis, og læringen understøttes af den studerendes egen mulighed for at arbejde med denne kobling
  Periode2016 → …

  Emneord

  • Børn og unge
  • logopædi