Sproglige vanskeligheder : Pædagogiske diplomuddannelser (PD)

 • Helle Iben Bylander (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Modul: Sproglige vanskeligheder

  Læringsmål
  Den studerende
  • har en grundlæggende viden om sproglig udvikling, lingvistik og kommunikationsteori
  • har viden om forskellige former for og årsager til udvikling af sproglige vanskeligheder
  • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med sproglige vanskeligheder
  • kan indgå i samarbejde om læringsdifferentieret indsats i relation til sproglige vanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere

  Indhold
  Sproglige vanskeligheders forskellige fremtrædelsesformer og differentialdiagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
  Teorier og forskningsresultater med fokus på sprogtilegnelse, lingvistik og kommunikationsteori.
  Sproglige vanskeligheder og deres betydning set i et kontekstuelt perspektiv.
  Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.
  Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og evaluering som basis for læring og udvikling.
  Relevant lovgivning og klassifikation (herunder ICF/ICF-CY).
  Coping og kompensationsmuligheder, herunder alternative kommunikationsformer som fx computerteknologi, med særlig vægt på en inkluderende praksis.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning
  Eksamensvejledning
  Bedømmelse
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fælles valgte arbejdsformer for undervisning på Pædagogisk Diplomuddannelse
  Periode2012 → …