Sprogvejlederuddannelsen: Evaluering, samarbejde og vejledning ift. børns sprog

 • Helle Iben Bylander (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Mål for modulet (jf. studieordningen):
  Læringsmål. Den studerende:
  * har kendskab til og kan anvende og begrunde valg af forskellige kvalitative og
  kvantitative metoder til at beskrive og vurdere børns sprog og pædagogisk
  praksis
  * kan reflektere over hvordan forskellige dokumentations- og evaluerings-
  metoder kan supplere hinanden og udvikle den sprogpædagogiske praksis
  * har indsigt i og forståelse for forskellige metodologiske og videnskabs-
  teoretiske positioner og paradigmer for dokumentation og evaluering, der har
  betydning for synet på børns sproglige udvikling og pædagogisk praksis
  * har forståelse for voksnes læreprocesser og sprogvejlederens rolle i forhold til
  at vejlede kollegaer eller forældre om børns sprog
  * kan facilitere gode kollegiale, tværfaglige eller forældrerettede samarbejds-
  former og processer og kan begrunde hvordan dokumentation og evaluering
  udvælges og inddrages.

  Indhold
  Teorier, begreber og viden om;
  Dokumentation og evaluering samt metoder hertil, fx observationer, praksisfortællinger, tests.
  Metodiske og videnskabsteoretiske synsvinkler i forhold til dokumentation og evaluering af børns sprog og af pædagogisk praksis.
  Kvalitative og kvantitative metoder og metodetriangulering i forhold til beskrivelse, vurdering og evaluering af børns sprog, herunder tosprogede børns sprogudvikling - og af pædagogisk praksis.
  Voksenlæring og forandringsprocesser.
  Vejledning og kommunikation, herunder etik i vejledning.
  Samarbejde med og inddragelse af forældre, herunder forældre til børn med tosproget baggrund.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Teori og praksis drøftes ud fra traditionel undervisning der udfordres af de studerendes observationer i praksis.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk Diplomuddannelse
  Periode2012 → …

  Emneord

  • sprogudvikling
  • vejledning ift. børns sprog