Stærke naturfaglige læringsfællesskaber, sektorprojekt

Aktivitet: Rådgivning - typerRådgivning

Beskrivelse

Kvalitetssikring af sektorprojektet "Stærke naturfaglige læringsfællesskaber". Jf. Projektbeskrivelse for Udvikling af digitalt baserede forløb og praksisnære kompetenceudviklingsforløb til naturfagslærere og naturfaglige teams i grundskolen skal kvalitetssikringen bidrage til ”den løbende kvalitetssikring af det samlede projekt og projektets delelementer” og dermed understøtte projektstyregruppen, som har den overordnede ansvar for kvalitetssikringen op for at milepæle i projektet opnås.

Kvalitetssikringen kombinerer en løbende, formativ tilgang, hvor der gives sparring og rådgivning til udviklerteamet, med forskningsmæssige kompetencer, gennemføre en systematisk kvalitetssikring af alle delopgaver, undtaget ekstern evaluering” og ”stille sig kritisk over for udviklerteamets arbejde.

Kvalitetssikringen bidrager dermed til at projektets overordnede mål, nemlig at bidrage til naturvidenskabsstrategiens mål om målrettet og løbende fagligt løft af naturfagslærere i grundskolen” kan opnås.
Periode20192022
Arbejd forVIA University College, Danmark

Emneord

  • kvalitetssikring
  • organisation og styring