Stigmatisering i forhold til mennesker med et misbrug, 22-11-2012

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: At de studerende forstår hvad stigmatiseringsprocesser er for noget og kan anvende denne forståelse i praksis
  Undervisnings- og arbejdsformer: dialog, diskussion, erfaringsudveksling
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At de studerende får mulighed for at reflektere over egen praksis, og at de kan bruge det, de lærer i mødet med deres brugere.
  Periode2013 → …