Strategi & Ledelsesstøtte (Organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerAndre aktiviteter

Beskrivelse

Medlem af Følge- og arbejdsgruppen for VIAs flygtningeindsats. Formålet med etablering af en arbejdsgruppe på tværs af VIA´s hovedområder er at understøtte de initiativer, taskeforcen har arbejdet med i 2016 og fastholde ”momentum” i aktiviteterne, således at flere initiativer tænkes ind som en naturlig del af VIAs opgaveportefølje. Endvidere er formålet for arbejdsgruppen at støtte videndeling og videreudvikle på de aktiviteter, der anses for relevante for VIAs fortsatte engagement i flygtninge og indvandrerindsatsen. Formålet med følgegruppen er også at opbygge specialviden og fungere som en ressource, som fx kan give faglig sparring til miljøer i VIA, der overvejer at udvikle nye aktiviteter målrettet flygtningeområdet.
Periodemar. 2017dec. 2017
Sted for afholdelseStrategi & Ledelsesstøtte