Strategi og styring -Ledelse og organisation : Modul 6

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen

Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Det er egnet til at understøtte kobling mellem teori og de studerendes praksis.
Periode2017 → …