Strategisk ledelse: Valgfrit modul

Aksel Møller Hansen Elvers (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle sin ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i ledelsespraksis
Undervisnings- og arbejdsformer: Der veksles mellem selvstudier, forelæsning, dialogbaseret holdundervisning, aktionslæring, samt refleksions- og praksisbaserede øvelser med henblik på at koble teori og praksis
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformerne er valgt for sikre mest mulig læring hos den enkelte studerende og understøtte transfer af læring til den studerendes arbejdsplads
Periode2017 → …