Studerendes arbejdsmarkedsparathed

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

I samarbejde med kliniske undervisere, få udpeget arbejdspladsrelaterede emner, som skal drøftes i dialog mellem studerende og kliniske undervisere. Inddrage arbejdspladsrelaterede emner i forventningssamtalen inden/i forbindelse med opstart af klinisk undervisning:
Periode24 aug. 2021