Sundhedsfaglig dipomuddannesle - patientologi: den tilskadekomne patient

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål:
Viden
• kan demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for eget akutte praksisfelt
• kan reflektere over samarbejdet mellem det akutte syge menneske, de pårørende og sundhedspersonalet
• kan demonstrere viden om mulige konsekvenser af at gennemleve og have gennemlevet det akutte sygdomsforløb

Færdigheder
• kan anvende viden i analyser af problemstillinger i mødet mellem det akutte syge menneske og sundhedsvæsenet
• kan søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det akutte syge menneske og sundhedsvæsenet
• kan dokumentere og formidle problemstillinger og handlemuligheder i relation til menneskers oplevelse af og reaktioner på at have gennemlevet det akutte sygdomsforløb

Kompetencer
• kan træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det akutte syge menneske og pårørende
• kan samarbejde med det akutte syge menneske og dets pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper


Indhold
• Patienter med ortopædkirurgiske lidelser
• Frakturlære, led- og bløddelsskader
• Skade og fraktur af hofte og knæ
• Fraktur af tæer, fødder/ankler
• Fraktur af underarm og håndled samt håndskader
• Skade og fraktur af clavicula, skulder og albue
• Radiologi og røntgenhenvisninger
• Tand- og mundskader
• Øjenskader
• Fremmedlegemer i øre, næse og hals, næseblødning og septumhæmatom
• Infektionskontroller
• Sårskader
• HIV-profylakse, tetanus- og hepatitisvaccination
• Suturering
• Journaloptagelse og -føring
• Funktionen som behandlersygeplejerske
• Implementering af behandlersygepleje
• Patientologibegrebet, metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
• Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
• Sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
• Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
• At være pårørende
• Teknologianvendelse i et patientperspektiv
• Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom

Undervisnings- og arbejdsformer: I modulet arbejdes med temaer som den studerende relaterer til egen praksis.
Undervisningsformen består af teoretiske oplæg, gruppearbejde, workshops, evt. studiebesøg og selvstændig faglig fordybelse. Hovedvægten lægges på en kom-bination af teori, praktiske færdigheder, erfaringsudveksling og netværksdannelse.
Det forventes at den studerende gennem modulet arbejder med en skriftlig opgave som er oplæg til den mundtlige prøve. Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i egen kliniske praksis og skal medvirke til at fremme refleksion og integration af teori i forhold til egen kliniske praksis. Der forventes at udgangspunktet er taget fra egen afdeling og at der er ledelsesmæssig opbakning.
For at understøtte studiet tilkobles den studerende e-læringsplatformen Blackboard for mulighed for selvstudie og dannelse af netbaserede studiegrupper.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: kombination at teori og praksis tilgang
Periode2013 → …
Sted for afholdelseRegion Syddanmark, Danmark