Sundhedskommunikation - Telemedicin : Få indblik i muligheder og udfordringer med digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser

  • Betina Ringby (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Ved afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal kunne:
•forholde sig til den sundhedsprofessionelles rolle i relation til telemedicin ud fra kommunikativt perspektiv
•beskrive og analysere udvalgte telemedicinske tiltag
•diskutere kommunikative problemstillinger knyttet til telemedicin
•indgå i diskussion af brugen af telemedicin i et nationalt og internationalt perspektiv
Undervisnings- og arbejdsformer: Læringsaktiviteter:
•Holdundervisning
•Projektarbejde i grupper
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Introduktion til telemedicin - herunder eksempler på konkrete tiltag og muligheder og udfordringer ud fra et kommunikativt perspektiv formidles hensigsmæssigt via hioldundervisning timeantallet for valgfaget taget i betragtning. Derudover arbejder de studerende i en involverende læreproces med udvikling og afprøvning af eget konkret ’mini-telemedicinsk’ tiltag.
Periode201231 dec. 2012