Sundhedsprofessionelles etiske overvejelser i forhold til at introducere sociale robotter til demente eller ældre borgere på plejehjem og dagtilbud.

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Critical Appraised Topic omhandlende sundhedsprofessionelles etiske overvejelser ift at introducere sociale robotter til demente eller ældre borgere på plejehjem eller dagtilbud. Der er foretaget en litteratursøgning i fire udvalgte databaser. To kvalitative artikler er udvalgt og vurderet. I nærværende CAT peges på en række forhold som sundhedsprofessionelle kan medtænke i deres etiske overvejelser før implementering af sociale robotter af typen hund, kat og sæl.
Periode14 mar. 2022