’Sundhedsteknologiske løsninger – kun smart når folk tager dem i brug’

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Projektet var initieret af chefkonsulent, ph.d. David Mayntz VIA og Inger Kirk Jordansen, Aarhus Kommune.

Projektgruppen udførte interessentanalyser vha. fokusgruppeinterviews med sundhedsprofessionelle og ledelse på Vikærgården.
Derudover blev studerende på modul 5 i Sygeplejerskeuddannelsen Horsens involveret. Via en spørgeskemaundersøgelse indsamlede de oplysninger om personalets holdning til anvendelse af velfærdsteknologi. Resultaterne blev viderebearbejdet af studerende på modul 9 på Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. De udførte et litteraturstudie og undersøgte hvilke læringsmetoder, der kan anvendes til læring af velfærdsteknologi. Disse resultater dannede afsæt for bachelorstuderende på modul 14 i Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. Via entreprenøriel arbejdsmetode og i samarbejde med sundhedsprofessionelle på Vikærgården kom de frem til en innovativ løsning, der mærkbart lettede den daglige implementering af velfærdsteknologi. Produktet var en video, der demonstrerede brugen af en udvalgt teknologi, et skylle-tørre-toilet. Videoen blev udviklet med hjælp fra VIA Maskiningeniøruddannelsen i Horsens.
Projektgruppen fuldførte projektet med en samlet analyse og teoretiske refleksioner over interessentanalyser og de studerendes resultater. Der viste sig problemstillinger for gruppen af sundhedsprofessionelle mht. disses teoretiske viden og praktiske anvendelse af SVT. Ligeledes viste sig problemstillinger ift. ledelse, organisering og kulturelle barrierer i anvendelse og implementering af SVT.
Denne erkendelse satte særligt fokus på pædagogiske, kulturelle og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.

Mål for aftagers udbytte: At lette implementering af nye sundheds- og velfærdsteknologier ved anvendelse af innovative metoder og løsninger.
Metodik og arbejdsform: Interessentanalyser, interventioner hvor studerende blev involveret og evaluering
Projektet foregik i et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og Horsens.

Projektdeltagelse skulle samtidig indgå i lektoranmodning for en af de øvrige projektdeltagere
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Valgene lå i opdraget
Periode1 aug. 201330 sep. 2014
Arbejd forAlexandra Instituttet, Danmark
Grad af anerkendelseNational