Sunhdedsfaglig dipom uddannelse - patientologi: sårbehandling - specielle sår

Sørensen, E. S. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
• kan demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for eget praksisfelt
• kan reflektere over samarbejdet mellem det syge menneske, de pårørende og sundhedspersonalet
• kan demonstrere viden om mulige konsekvenser af at have gennemlevet eller leve med sygdom

Færdigheder
• kan anvende viden i analyser af problemstillinger i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
• kan søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
• kan dokumentere og formidle problemstillinger og handlemuligheder i relation til menneskers oplevelse af og reaktioner på at have gennemlevet eller leve med sygdom

Kompetencer
• kan træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende
• kan samarbejde med det syge menneske og dets pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper

Indhold
• Patientologibegrebet
• Metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
• Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
• Sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
• Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
• At være pårørende
• Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv
• Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom

Undervisnings- og arbejdsformer: skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: teori praksis tilgang
Periode2013 → …