Supervision, coaching og mentorskab

Andersen, T. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden
• har viden om forskellige supervisions/coachingteorier - og metoder
• har viden om mentorrollen og grænseflader til supervision og coaching
• har viden om lederskab og autoritet i samtaleprocesser
• har viden om rammesætning af samtalen

Færdigheder
• kan lede et individuelt samtaleforløb
• kan analysere og reflektere over forskellige former for samtaler
• kan reflektere over egen og andres faglige praksis, herunder inddrage både faglige, eti-ske, organisatoriske og personlige perspektiver
• anvender grundlæggende færdigheder i supervisionsgrupper, der arbejder med coaching, supervision eller mentorskab

Kompetencer
• kan under supervision gennemføre konkrete samtaleforløb i egen praksis, fx coaching-samtaler eller mentorsamtaler
• kan reflektere over egen læreproces og skriftligt redegøre for valg af metoder og egen rolle i processen

Indhold
• Teorier bag metoder i supervision, coaching og mentorskab
• Kommunikationspraksis, herunder dialog, feed back, anerkendelse
• Træning af supervisions- coaching og mentorsamtalen
• Planlægning, rammesætning af forskellige former for samtaler
• Etik og magt i supervisions- coaching – og mentor samtaler
• Refleksion over samtaler

Undervisnings- og arbejdsformer: I kombinationen mellem undervisning i teoretiske tematikker og træning i praktiske færdigheder opnår den studerende gennem forløbet grundlæggende kompetencer i forhold til at kunne varetage forskellige former for strukturerede samtaler med såvel patienter, kolleger og andre fagpersoner i forskellige problemstillinger.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: se ovenfor
Periode2013 → …