Sygepleje: Sygepleje til patienten med KOL

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: o At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter.
  o At redegøre for fysiologiske / patofysiologiske, herunder ernæringsmæssige, sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser.
  o At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død.
  o At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger.
  o At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil.
  o At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand.
  o At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er planlagt med klasseundervisning med studenteraktivitet samt klyngeundervisning, hvor de studerende i grupper og under vejledning forbereder, fremlægger og diskuterer hinandens oplæg af casebearbejdning. Der suppleres med filmklip, besøg af patienter og pårørende, interessegrupper, eksterne undervisere.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: --
  Periode2012 → …