Sygeplejefestival 2014

 • Lise Dam Rasmussen (Oplægsholder)

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

  Beskrivelse

  Baggrund og formål:
  I den offentlige debat fremstilles kvalitetssikring som et selvfølgeligt fænomen, der ikke kan problematiseres. For hvem kan være imod kvalitet?
  Men hvordan påvirker kvalitetssikring egentlig de sundhedsprofessionelles arbejdspraksis? Hvordan har kvalitetssikring indflydelse på samarbejder, professionshierarkier og positioner i hospitalsvæsenet? Hvilke kompetencer efterlyses og belønnes gennem kvalitetssikring? Og hvad betyder det for udviklingen af sygeplejen? Det er nogle af de centrale spørgsmål jeg har haft fokus på i ph.d.-afhandlingen (H)vide verden – om relationer mellem professionsidentiteter og kvalitetssikring. En afhandling styret af forskningsspørgsmålet: Hvordan etableres, vedligeholdes og forandres relationen mellem de sundhedsprofessionelle og NIP i hospitalsvæsenet?
  Metode:
  3 måneders sociologisk feltstudium på neurologisk afdeling på to hospitaler, med fokus på social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger. Feltstudiet bestod af fokusgrupper, observationer og dokumenter. Teoretisk fokus på kvalitetssikring som et styringsredskab inspireret af NPM, som rammesættes indenfor poststrukturalismen med Foucaults blik på styringsteknologier
  Resultater:
  Der identificeres fem dominerende rationaliteter i NIP, som er produktive i styringen på forskellige måder i de tre professioner. Dermed har NIP-styringen betydning for udviklingen af sygeplejeprofessionen.
  Med NIP formes de sundhedsprofessionelle på bestemte måder, hvorved subjektpositioner på tværs af professionsgrænser skabes med NIP.
  Konklusion:
  Ikke kun klinisk praksis, men også sundhedsprofessioner forandres gennem kvalitetssikringsprojektet NIP. Eksempelvis privilegerer NIP nogle metoder til styring og udvikling af praksis – metoder som nok er specifikke for NIP, men breder sig til andre dele af klinisk praksis, og former den sygeplejefaglige identitet. Ligeledes sker der med NIP en forskydning i de traditionelle professionshierarkier, med social.- og sundhedsassistenterne i en privilegeret position
  Med Nip skabes orden, men også uorden i klinisk praksis, hvilket understøtter en teoretisk pointe om, at NPM-styring ikke kun generer effekter, men også paradokser.
  Formidling:
  Foredrag, med efterfølgende tid til debat om konklusionernes betydning for udviklingen af sygeplejeprofessionen og for fremtidens kurs i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet.
  Periode15 sep. 2014
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringKøbenhavn, DanmarkVis på kort