Symposium

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Aktionsforskningsprojekt
– klinisk vejledning i primær sundhedstjeneste
Projektleder og -deltagere
Britta Stenholt, Karen Paaske, Rie Bengtsen og Hanne Skovbo
Baggrund
Kliniske vejledere er centrale for studerendes læring og trivsel
i klinisk undervisning. Det er afgørende med gode vejledningskompetencer
inkl. at kunne facilitere læring. Flere studier
peger på vejledernes relativt ensomme praksis, efterspørgsel
på faglige sparringsfællesskaber og kontinuerlig kompetenceudvikling.
Endelig er gruppen motiveret for at udvikle egen
praksis (Andersen, Weber 2009; Bogsti, Solvik et al. 2013;
Bos, Lofmark et al. 2009; Kristofferson, Lillemoen 2010; Waldock
2010; Wedge 2007).
Formål
Over en to årig periode undersøges kliniske vejledning med
henblik på kompetenceudvikling og at støtte sammenhæng
mellem teori og praksis.
Metode/design
Projektet designes ud fra en dialogisk aktionsforskningsmetode.
Den grundlæggende ide er, at deltagere samarbejder
gennem hele forskningsprocessen i en samproduktion
(Paaske 2010).
Projektets deltagere er to uddannelsesansvarlige og 25 kliniske
vejledere fra henholdsvis Silkeborg og Skanderborg
kommuner og 2 undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i
Silkeborg.
Projektet blev igangsat og afsluttet med fælles værksteds
dage. Ved den første værkstedsdag blev der i grupper identificeret
ønsker for udvikling gennem 4 D (Dall og Hansen 2001).
Indledningsvis blev der fundet fire foreløbige problemstillinger.
Sidste værkstedsdag blev resultaterne diskuteret og fremlagt
for områdeledere.
Resultater
De 4 delprojektgrupper valgte at arbejde med forskellige
problemstillinger:
• kollegasparring og feedback
• systemisk vejledning og derefter med en palette af
vejledningsmetoder
• forventningssamtalen og vejlederens tydelighed i
vejledning
• egne følelser som frustration og irritation i samarbejdet
med ”svage” studerende.
Fælles for alle grupperne er, at læring er sket gennem dialog
i fællesskaber. Ved at inddrage autentiske situationer har
vi kunnet eksperimentere, reflektere og systematisk iagttage
nye erfaringer.
Igennem forløbet er gruppernes processer monitoreret ved
nogle systematiske greb, som ”overvågning” af dialog og
åbne dagsordener, anerkendende kommunikation, kvalitet
uden fastlåsning og opmærksomhed på lærerprocesser.
Perspektiver
Aktionsforskning er en engagerende læringsmetode, hvor der
gennem fællesskaber og udvikling kan implementeres ny viden.


Poster præsentation
Periode10 dec. 2013
BegivenhedstypeKonference
PlaceringAarhus, DanmarkVis på kort