Systematisk litteratursøgning og referencehåndtering til forskningsformål: En del af læringsforløbet Kvalificering af forskningskompetencer

  • Anne-Marie Fiala Carlsen (Underviser)
  • Lotte Hansen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden:
At deltagerne tilegner sig viden om grundlæggende videnskabelig litteratursøgning.
At deltagerne tilegner sig viden om RefWorks eller Zotero som referencehåndteringsværktøj.
Færdigheder:
At deltagerne efterfølgende selvstændigt:
- forstår brugen af og kan anvende boolske operatorer
- kan udarbejde en søgestrategi
- kan udarbejde bloksøgninger
- kan udarbejde og vedligeholde en søgeprotokol
- kan importere og oprette referencer
Kompetencer:
At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne udtænke og opbygge en søgestrategi.
At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne udføre og revidere en søgestrategi.
At deltagerne tilegner sig kompetencer til kvalificeret at kunne anvende referencehåndteringsværktøjet og derved opbygge egen referencedatabase.

Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning og selvstændig studieaktivitet.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Deltagerne arbejder med egen søgeprotokol og veksler mellem teori og videre arbejde med protokollen.
Periode2017 → …