Systemisk og Narrativ Børnemindmapping

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Kursusforløbet sætter fokus på, hvordan du som underviser støtter, at den professionelle medarbejder bliver barnets samtalepartner på en måde, så barnets egen stemme kommer tydeligt frem, og så både forældre og barnets nærmeste kan lytte med.Rammen om samtalen er mindmapping som et fælles tredje.De udsatte børn og børn med diagnoser er ofte velbeskrevet af forskellige faggrupper. Og der er en del pædagogiske, psykologiske og lægelige beskrivelser;men børnenes egne fortællinger fra deres hverdag bliver sjældent dokumenteret og værdsat som et ligeværdigt bidrag til det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde i de offentlige institutioner.Børnenes egne fortællinger rummer mange nuancer om, hvad de gerne vil kunne, hvad de håber at lære, tilstræber at opbygge, og ikke mindst har en intention om at klare – også når ”det hele går galt”. Med mindmapping tegner vi barnets livslandskab Barnets mindmap er et billede af barnets verden, fortalt af barnet selv. Barnets egne ”kort over terrænet”. bliver tegnet, og det sker med en teoretisk forståelse, som er forankret i Gregory Batesons mindbegreb.Mindmapping er en iscenesættelse, hvor barnets fortællinger og tanker bliver til et ”landkort” på et fælles papir. Kortet rummer mange betydningslag, som efterhånden kan foldes ud, når det har mening i et videre forløb. Mapping er en samskabende proces, hvor barnet skaber ny viden om sig selv, og hvor både medarbejderen og den lyttende forælder (eller lærer/pædagog) får ny viden om barnet og dets relationer og emotioner. Mapping i denne sammenhæng indebærer, at der ikke tænkes i reduktion og adskillelse, men med en aktiv interesse for helheden og samspillet mellem de mange dele.
Periode19 aug. 20195 sep. 2019

Emneord

  • socialt udsatte
  • Appreciative Inquiry